четвер, 15 листопада 2018 р.

ЗНО-2019ЗНО з української мови і літератури: особливості тесту 2019 року

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2019 році складається із завдань трьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари») і завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Загальна кількість завдань тесту з української мови і літератури – 58, на їх виконання учасникам буде відведено 180 хвилин.
Результат виконання завдань №1-33 частини «Українська мова» та №58 частини «Власне висловлення» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мови.
Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання №1-33 та №58, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 68 тестовим балам.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури - 104 бала.
ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох або п'яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 48 завдань цієї форми (№1-23, №29-53), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 9 завдань цієї форми (№24-28, №54-57), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь - яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№58). Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:
  • 1. Теза: 0, 1 або 2 бали.
  • 2. Аргументи: 0, 1 або 2 бали.
  • 3 а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали.
  • 3 б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 бали.
  • 4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали.
  • 5. Висновок: 0, 1 або 2 бали.
  • 6 а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
  • 6 б. Лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.
Важливо! Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів. Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів. 
                                                                           Матеріали з сайту    http://osvita.ua/test/training/5013/

Список літератури для підготовки до ЗНО- 2019, згрупований за стилями
(від Анни Огойко)

ФОЛЬКЛОР
Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку»
Історична пісня «Чи не той то Хміль».
Маруся Чурай «Віють вітри»
Маруся Чурай «Засвіт встали козаченьки»
«Дума про Марусю Богуславку»
Балада «Ой летіла стріла»
ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
«Повість минулих літ» (уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги)
ЛІТЕРАТУРА БАРОКО
Григорій Сковорода «De libertate»
Григорій Сковорода «Бджола та Шершень»
НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
КЛАСИЦИЗМ
Іван Котляревський «Енеїда»
СЕНТИМЕНТАЛІЗМ
Іван Котляревський «Наталка Полтавка»
Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся»
РОМАНТИЗМ
Пантелеймон Куліш «Чорна рада»
Тарас Шевченко «Катерина»
Тарас Шевченко «Гайдамаки»
РЕАЛІЗМ
Тарас Шевченко «Кавказ»
Тарас Шевченко «Сон» («У всякого своя доля)
Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»
Тарас Шевченко «Заповіт»
Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»
Іван Карпенко-Карий “Мартин Боруля
Іван Франко «Гімн»

МОДЕРНІЗМ
Іван Франко «Чого являєшся мені у сні»
Іван Франко «Мойсей» (неоромантизм)
Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків» (неоромантизм)
Михайло Коцюбинський «Intermezzo» (імпресіонізм)
Ольга Кобилянська. «Земля»
Леся Українка. «Contra spem spero!» (символізм, неоромантизм)
Леся Українка «Лісова пісня» (неоромантизм)
Микола Вороний. «Блакитна Панна» (символізм)
Олександр Олесь «Чари ночі» (символізм)
Олександр Олесь «О слово рідне! Орле скутий!..» (символізм)
Павло Тичина «О панно Інно» (“кларнетизм”)
Павло Тичина  «Ви знаєте, як липа шелестить…» (“кларнетизм”)
Павло Тичина «Пам’яті тридцяти»
Максим Рильський «Молюсь і вірю…» (неокласицизм)
Микола Зеров «Київ – традиція» (неокласицизм)
Микола Хвильовий «Я (Романтика)» (імпресіонізм)
Юрій Яновський «Дитинство» (з роману  в новелах “Вершники”) (неоромантизм)
Валер’ян Підмогильний «Місто»
Остап Вишня «Сом»
Микола Куліш «Мина Мазайло»
Богдан-Ігор Антонич «Різдво» (авангардизм)
Володимир Сосюра «Любіть Україну»
Олександр Довженко «Україна в огні»
Олександр Довженко «Зачарована Десна»
Андрій Малишко «Пісня про рушник»
Олесь Гончар «Залізний острів» (з роману  в новелах “Тронка”)

ШІСТДЕСЯТНИКИ
Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці»
Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти – людина…»
Василь Стус «О земле втрачена, явися!..»
Іван Драч «Балада про соняшник»
Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать»
Ліна Костенко «Маруся Чурай»
Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»
ЛІТЕРАТУРА ЕМІГРАЦІЇ
Іван Багряний «Тигролови»
Євген Маланюк «Стилет чи стилос?»


вівторок, 16 січня 2018 р.

ЗНО- 2018

    

ЗНО – це головна атестація для випускників українських шкіл. Саме цей іспит дає право на отримання шкільного атестата й може відкрити для вас двері по-справжньому престижного ВНЗ. Безумовно, це пояснює те хвилювання й трепет, з яким учні одинадцятих класів чекають дня іспиту – адже кожному хочеться вступити саме в той ВНЗ, який входить в топ навчальних закладів країни, потрапити на бюджетну форму навчання й отримувати  стипендію. 
     Для недбайливих учнів ситуація ускладнюється ще й тим, що в останні роки   можна «завалити» ЗНО. Якщо раніше сертифікат з мінімальними балами видавався школярам у будь-якому випадку, то в 2018 році для того, щоб отримати на руки заповітний документ, доведеться набрати хоча б 24 первинних бали. Особливо важливим в цьому плані є один з обов'язкових предметів, що виносяться на підсумковий контроль – українська мова та література. 
  З одного боку, мовний  іспит  вважається простим ЗНО – учні, які не можуть впоратися з цим предметом, зустрічаються вкрай рідко. З іншого боку, високий бал можна отримати лише в тому випадку, якщо учень розуміє мовні норми  й правила, володіє  багатим словниковим запасом і захоплено читає рекомендовану літературу.
А щоб спростити вам процес підготовки до цього предмета, ми розповімо, яким буде ЗНО з української мови та літератури в 2018 році, і як можна здати його на вищий бал. 
Яким буде ЗНО в 2018 році?

Максимум первинних балів, які можна отримати за іспит з української мови та літератури, дорівнює 104. Робота пишеться протягом 180 хвилин. Екзаменування з даного предмету не припускає використання додаткових предметів або матеріалів довідкового характеру. Трохи нижче ми опишемо вимоги, що висуваються до учнів, а також перерахуємо розділи, знання яких забезпечить вам високий бал за екзаменаційну роботу.
 

Програма ЗНО в частині української мови

Кожному учневі доведеться показати, наскільки успішно він освоїв розділи, присвячені фонетиці, орфоепії та орфографії, опанував лексику  й фразеологією, розуміє будову слів і особливості їх утворення, освоїв морфологію й синтаксис. Крім того, для отримання високих балів випускник повинен володіти розвиненою промовою і розуміти стилістику літературної української мови. При перевірці роботи комісія оцінить наступні параметри:
 
знання алфавіту, а також правил вимови й чергування звуків;

уміння застосовувати орфоепічні норми розставлення наголосів, розпізнавати орфограми й застосовувати правила;

здатність пояснювати лексичні норми української мови, підбирати слова синонімічного й  антонімічного характеру, а також грамотно застосовувати фразеологізми;

розуміння будови слів, вміння пізнати однокореневі слова;

здатність до диференціації іменників, прикметників, дієслів, часток, прийменників, числівників, дієприкметників, дієприслівників і вигуків як частин мови;

оволодіння навичками відмінювання дієслів, відмінювання іменників, прикметників і числівників, а також правильне вживання частин мови в мовних конструкціях і розуміння класифікації частин мови;

навички в побудові речень з різним емоційним забарвленням і граматичною будовою, вміння розрізняти речення і словосполучення, здатність розібрати речення на складові частини;

оволодіння навичками перетворення прямої мови в непряму мову;

здатність розпізнавати різні стилі мовлення, а також користуватися засобами мови для досягнення визначених цілей;

вміння запам'ятовувати й ретранслювати зміст прочитаного, відокремлюючи основну думку від другорядних виразів, а також навички критичного осмислення, аналізу та переказу.


Програма ЗНО в частині літератури

Не шкодуйте часу на підготовку! На ЗНО вам потрібно вирішити 58 завдань за 180 хвилин, що неможливо без ретельної попередньої роботи! 
У цій частині ЗНО учням треба показати, що вони орієнтуються в усній народній творчості, а також українських літературних роботах XVIII, XIX, XX століть, творчості письменників-емігрантів і роботах, створених авторами-постмодерністами. Перевіряючи дану частину роботи, комісія буде оцінювати:
 
вміння аналізувати літературні твори з точки зору їх основної думки, персонажів і їх мотивів, а також використаних автором художніх засобів;

знання художніх творів різних жанрів;

розуміння наступних літературних понять: романтизм, реалізм, епос, драма, лірика, сатира, гротеск;

вміння знайти у творі епітети, порівняння, метафори, алегорії, гіперболи;

здатність орієнтуватися в модерністському і постмодерністському напрямках української літератури;

навички у використанні риторичних питань і поетичного синтаксису, включаючи інверсію, тавтологію, паралелізм.
Особливості екзаменаційної роботи

Випускникам належить вирішити 58 завдань, розподілених на три частини:
 
перша частина – 33 завдання з української мови;

друга частина – 24 завдання з української літератури;

третя частина – 1 завдання у вигляді твору.


Усі завдання з першої та другої частин мають різну складність:
 
у завданнях під номерами 1-23,29-33 і 34-53 досить вибрати одну правильну відповідь із списку запропонованих;

у завданнях з номерами 24-28 і 54-57 слід встановити відповідності між двома стовпцями, створивши «логічні пари»;

завдання номер 58 передбачає, що учень напише невеликий твір на дискусійну тему, записавши свої думки на окремому бланку.За якими критеріями оцінюється твір?

Твір – це частина роботи, яка може принести до 20 балів, тому до неї  -  особливі вимоги. Учнів будуть оцінювати за кількома критеріями:
 
перша група критеріїв охоплює зміст і композиційне оформлення думок.
Члени комісію перевірять, наскільки добре школяр вміє формулювати тезу (даний навик оцінюється в 2 бали),
 наводити аргументи (2 бали),
використовувати літературні приклади (2 бали)
 і приклади історичного або життєвого характеру (2 бали),
 дотримується логіки й послідовністі роботи (2 бали),
уміє робити висновки (2 бали);

друга група критеріїв стосується мовного оформлення тексту.
 Перевірка орфографії може принести учню 4 бали, якщо він не допустив понад 1 помилки,
3 бали, якщо помилок було від 2 до 6
2 бали за наявності 7-11 помилок;
 1 бал – якщо учень допустив 12-16 помилок.
Більше число помилок означає, що ця частина роботи буде оцінено в 0 балів.
 Окремо оцінюється лексичні, граматичні і стилістичні компоненти.
Якщо учень зумів допустити не більше 1 помилки, то він заробить 4 бали,
від 2 до 4 помилок – 3 бали,
від 5 до 7 помилок – 2 бали,
від 8 до 10 помилок – 1 бал.
Якщо число помилок перевищило 11 дана частина роботи оцінюється в 0 балів.


Окремо варто сказати, що учневі потрібно буде написати роботу обсягом не менше 100 слів – твори меншого обсягу оцінюватися не будуть.
 


Як оцінюється ЗНО з української мови?

Високий бал за ЗНО зможе виправити низьку оцінку за предмет в атестаті 
На підставі підсумків ЗНО учням ставиться підсумкова оцінка, яка безпосередньо впливає на шкільний атестат. При цьому враховуються результати не всіх завдань білета, а лише бали, отримані за завдання №1--33 і 58. Переведення балів у 12-бальну шкалу виглядає наступним чином:
 
0-5 балів відповідають 1 балу за шкільною системою;

6-10 – 2 балами;

11-15 – 3 балам;

16-20 – 4 балам;

21-26 – 5 балів;

27-32 – 6 балів;

33-38 – 7 балів;

39-43 – 8 балів;

44-49 – 9 балів;

50-55 – 10 балів;

56-61 – 11 балів;

62-68 – 12 балів.


Якщо учень не може набрати хоча б 24 первинних бали, його робота оцінюється в 0 балів, а це означає, що сертифікат не видається. Сучасна система надходження влаштована так, що складно заздалегідь зрозуміти, яким буде прохідний бал на бюджет. Підсумковий розподіл місць залежить від того, який поточний конкурс у ВНЗ на обрану вами спеціальність, якими балами можуть похвалитися інші абітурієнти, і як вони розподілили свої пріоритети.
 

Безумовно, учні з високими балами навряд чи «пролетять» повз бюджетні місця  (виключаючи ті випадки, коли внз дають всього 1-2 бюджетних місць). Таким чином, для гарантованого зарахування на бюджет варто набрати хоча б 92 первинних бали з 104 за ЗНО з української мови та літератури.
 

Як підготуватися до екзаменації?


Скачайте білети минулих років і використовуйте їх для підготовки до іспиту! 
Поєднання в одному білеті мовної та літературної частини означає, що на підготовку до ЗНО вам доведеться відвести чимало днів. Успіх при здачі ЗНО багато в чому залежить від того, чи ви будете слідувати нашим рекомендаціям.
 

Візьміть підручники за всі роки навчання української мови або методичні розробки для підготовки до ЗНО, ретельно повторіть всі правила і виключення;
 

Запасіться книгами по літературі, щоб осмислити термінологію і навчитися розпізнавати художні прийоми;
 

Скачайте і розв’яжіть  торішні білети. Так ви зможете зрозуміти критерії оцінювання, а також структуру і зміст ЗНО;
 

Відточіть навички використання мовних норм – регулярно пишіть диктанти, намагаючись сприймати на слух не лише вимову, але й синтаксичні та пунктуаційні моменти. Така вправа допоможе вам розвинути почуття мови;
 

Напишіть десяток творів на теми, які були запропоновані учням у квитках минулих років. При цьому суворо дотримуйтеся критеріїв, на підставі яких комісія буде оцінювати твір на реальному іспиті. Так ви доведете дотримання цих норм до автоматизму.
 

Складіть план для вивчення літературних творів, винесених на ЗНО. Автори, твори  яких можуть фігурувати в білетах: Г. Сковорода,
І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький,
П. Мирний, І. Карпенко-Карий, І. Франко, М. Коцюбинський,
О. Кобилянська, Л. Українка, П. Тичина, М. Рильський, В. Сосюра,
О. Вишня, А. Довженко, В. Симоненко, О. Гончар, В. Стус,

Л. Костенко. Крім того, у програму іспиту входить усна народна творчість, письменники - постмодерністи  і   твори давньої літератури, як от «Слово о полку Ігоревім», «Повість минулих літ». Такий значний список передбачає, що читати твори доведеться з самого початку року; 

Не зайвим буде прочитати критику творів, винесених в програму ЗНО – так ви зможете краще зрозуміти твори філософської спрямованості і вичленувати головну думку, закладену в них автором;
 

Не забувайте проходити тести на онлайн-симуляторах ЗНО – це дозволить закріпити термінологію і навчить вас швидко приймати рішення.

понеділок, 16 березня 2015 р.

МЕТА І ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Мета і завдання учнівського самоврядування у Нехворощанській загально­освітній школі І-III ступенів тісно пов'язані з роботою педагогічного ко­лективу, який у своїй діяльності користується Конституцією України, За­конами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Положенням про загальноосвітній навчальний заклад. Іншими законодавчими актами Ук­раїни, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.